Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.148/45/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Medicatus Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviseli: Tamási & Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ajánlatkérő, H-Host-Build Kft. I. r. Hérosz Zrt. II. r. MINOS-2002 Kft. III. r. képviseli: Dékány Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Rekonstrukcióval egybekötött szolgáltatás-igénybevételt biztosító 20 éves PPP-szerződés a BME Schönherz Zoltán kollégiumában
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: kollégiumi épület rekonstrukciója
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 04. 30.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.1. - 2006.I.14.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 4.Kf.27.157/2010/12., 3.Kf.27.123/2010/7., 14.K.33.943/2011/5.
KÉ-lapszám: 92/2008

Csatolt dokumentumok