Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.226/15/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: EUROUT Mérnöki, Tanácsadó, Szervező és Kereskedelmi Kft. Képviseli: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri munkák és technikai segítségnyújtás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 06. 01.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, objektív alapú indokolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 10137/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 75/2007