Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.253/6/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Intézményellátó Gondnokság Képviseli: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: cukrászsütemény beszerzése
Alkalmazott eljárásrend: a jogorvoslati eljárás a szerződéssel kapcsolatos
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 06. 04.
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2004.VII.1. - 2004.XI.6.
Milyen döntés született?: határozat részbeni megváltoztatása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, feltételek lényeges megváltozása, bírság, előre nem látható, tárgyalási meghívó
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.112/2005.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.27.647/2006/4., 13.K.31.581/2005/12.
KÉ-iktatószám: 10356/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 75/2007