Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.300/4/2007.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: I.r. kérelmező: VÉTEM-GENERÁL Beruházó és Építő Rt. II.r. kérelmező: SZIGMA 95 Építő és Gépipari Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Marjai Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: intézmények energiaracionalizálási munkái
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2007. 07. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvényes ajánlat, bírság, hamis adat, kizárás az eljárásból
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.500/12/2005.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 4.Kf.27.743/2006/7.
KÉ-iktatószám: 12300/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 90/2007