Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.517/14/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: PANNON GSM Távközlési Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 10. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre és hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Szolgáltatási szerződés kötése a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására a dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: távközlési szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 04.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: keretmegállapodás, tárgyalások megkezdése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D.§ , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/A.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/B.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/B.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/C.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D.§ , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 6/2009.

Csatolt dokumentumok