Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.564/5/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: K.S.K. Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4., képviseli: dr. Czifra Károly ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 04. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége (6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Dr. Ollé György ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Vállalkozási Szerződés szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztításához kapcsolódó tervezési feladatok megvalósítására.”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: tervezés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 10.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.249/9/2006.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 13.K.32.985/2006/15., 4.Kf.27.203/2008/6.
KÉ-lapszám: 6/2009.

Csatolt dokumentumok