Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.544/14/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ÉPKAR Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 11. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Maglód Város Önkormányzata (képviseli: Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Dénes ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Maglódi Általános és Vermessy Péter Művészeti Iskola bővítése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület (közintézmény) bővítése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: írásbeli összegezés, legkedvezőbb ajánlat, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 97.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 10/2009.

Csatolt dokumentumok