Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.547/15/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (képviseletében eljárt: Dr. Szabó Klára Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Szabó Klára ügyvéd, Buda Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Buda György ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2007. 08. 31.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Pécsi Vízmű Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Víziközmű-hibaelhárítás, új bekötések, valamint vízkorlátozás 2007-2008.”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: víziközmű hibaelhárítás, viziközmű bekötések
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VII. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: jogutódlás, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés g) pont , 2006. évi IV. törvény (új Gt.) 85.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.510/8/2007.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 4.Kf.27.432/2008.6.
KÉ-lapszám: 10/2009.

Csatolt dokumentumok