Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.457/17/2008
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Swarco-Signelit Zrt. (képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda Dr. Kardkovács Kolos ügyvéd, Hernádi és Kovács Ügyvédi Iroda Dr. Hernádi Eleonóra ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 09. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Közút Kht.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „WIM berendezések burkolatban történő beépítése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: berendezések beépítése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 11. 07.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, értékelési szempont
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 13/2009.

Csatolt dokumentumok