Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.572/8/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Indubius Kft. (képviseli: Dr. Keresztúri Farkas Csaba ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 12. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Győr, Barátságpark Lakásszövetkezet (képviseli: Simorné dr. Kiss Erika Ügyvédi Iroda, dr. Simorné Kiss Erika ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Vállalkozási szerződés keretében elvégzendő energiatakarékos építőipari felújítási munkák”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: lakóépületek felújítása, energiatakarékos felújítás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 16.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: ajánlati felhívás, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
KÉ-lapszám: 13/2009.

Csatolt dokumentumok