Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.557/17/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (képviseli: dr. Lovász Éva ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 11. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: dr. Turi Ákos ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Pécsi Konferencia- és Koncertközpont kivitelezése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: konferencia központ
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, igazolás, szakértelem
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 16/2009.

Csatolt dokumentumok