Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.589/8/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 12. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás (képviseli: Dr. Zoric Ildikó ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / közigazgatási hivatal
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Szociális feladatellátás”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szociális intézmény
Alkalmazott eljárásrend: a beszerzés nem minősül közbeszerzésnek
Döntéshozatal időpontja: 2009. 01. 19.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak: ellenszolgáltatás, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 20/2009.

Csatolt dokumentumok