Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.601/13/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: CNW Rendszerintegrációs Zrt. (képviseli: Kelemen, Mészáros, Sándor és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Sándor István ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 12. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Tanúsított iratkezelési szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások és szoftverek beszerzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: iratkezelési szoftver
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 01. 27.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: D.483/20/2008.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.27.492/2009/4.
KÉ-lapszám: 22/2008.

Csatolt dokumentumok