Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.606/15-I/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Colas Debrecen Útépítő Zrt. (képviseli: Dr. Sveda György Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd Dr. Sveda György)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 12. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Püspökladány Város Önkormányzata (nevében eljár: Fair Consulting Kft, képviseli Dr. Perczel Zsófia ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Püspökladány utcák burkolatának felújítása, megerősítése és szélesítése, illetve a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák szintezése, burkolása, felújítása, valamint a Püspökladány Bocskai utcai kerékpárút építése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: útburkolat felújítás, csatornázási munkák, kerékpárút építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 01. 26.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: gyorsított eljárás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 258.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 22/2009.

Csatolt dokumentumok