Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.626/12-I/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: FK-RASZTER Zrt., SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (képviseli: Dr. Szabó Klára ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 12. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: La Garonnaise Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „Vállalkozási szerződés szarvasmarhatelep trágyakezelés és tartástechnológia korszerűsítési feladatainak ellátására”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szarvasmarhatelep trágyakezelés és tartástechnológia
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 01. 22.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ , 2/2006. (I. 13.) IM rendelet
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ , 2/2006. (I. 13.) IM rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 22/2009.

Csatolt dokumentumok