Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.378/12/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 07. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: a Budapest Főváros Önkormányzata, képviseli: Dr. Molnár Judit ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: A Fővárosi Önkormányzat és az EIB között megkötött hitelszerződésben előírt BKV. Zrt. és fővárosi tömegközlekedés hosszú távú működési és finanszírozási stratégiájának kialakítása – kiegészítő szolgáltatás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: tanulmány
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 08. 14.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, jogsértés megtörténte, közbeszerzés tárgya, jogsértés orvoslása, feltétlenül szükséges, jogsértés súlya, hivatalbóli kezdeményezés, bírság, eljárási fajta, előre nem látható, kiegészítő szolgáltatás, becsült érték, szerződés módosítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.27.267/2009/11.
KÉ-lapszám: 108/2009

Csatolt dokumentumok