Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.383/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Magyar Aszfalt Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 07. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Állami Közútkezelő és Fejlesztő Műszaki és Információs Kht., képviseli: Szilvási Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Szilvási László ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: „ROP burkolat felújítás 2009. II. – Közép-Magyarországi Régió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: burkolatfelújítás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 08. 03.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: bankgarancia, érvénytelen ajánlat, ajánlati biztosíték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 108/2009

Csatolt dokumentumok