Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.365/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Szint-Vonal Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 07. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: "ÚT-XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Budapest, XI. kerület közút- és járdahálózatának építési, felújítási és karbantartási munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: közutak helyreállítása, útburkolat felújítás, út és járda építés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: nyílt
Döntéshozatal időpontja: 2009. 08. 06.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.IV.1. - 2009.V.31.
Milyen döntés született?: részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben eljárás megszüntetése (ügyfélképesség hiánya)
Tárgyszavak: jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, ügyfél
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok