Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 519/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: COLAS Építő Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zsadány Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Zsadány Község Rákóczi és Petőfi utcák szilárd burkolattal történő ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: közutak helyreállítása, útburkolat aszfaltozása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 18.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség, verseny tisztasága, kizáró ok, közbeszerzés alapelvei, hamis adat, esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (2) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.324/2009.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 28.K.34.218/2009/4., 3.Kf.27.498/2010/4.

Csatolt dokumentumok