Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 530/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Kispest című önkormányzati tájékoztató lap nyomdai kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: nyomdai szolgáltatás, nyomdai munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 10. 23.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: műszaki és szakmai alkalmasság, értékelési szempont, szakértelem
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok