Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 521/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: WIKTORI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Cserépfalu Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Bükk Déli Kapu Rendezvényközpont kialakítása kivitelezési tervek készítésével együtt
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: létesítmények tervezése és kivitelezése, kiviteli tervek és építési munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 17.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: formai követelmény, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok