Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 529/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ATROX-MÉRNÖK Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Böhönye Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: DDOP-2007-3-1-2./2F Integrált kis- és mikrotérségi okt. hálózatok és közp. fejleszt. pály. kiíráshoz, DDOP-3.1.3/A-2008-0009 Szoc., Gyermekjóléti és Eü-i Központ létrehozása a Böhönyei mikrotérségben pály. kiíráshoz kapcs. műszaki ellenőri fel. ellát.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: műszaki ellenőri feladat, műszaki ellenőr
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 24.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: értékelés módszere, érvénytelen ajánlat, értékelési szempont, indokolás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok