Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 534/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: DH-Szerviz Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése a nyíregyáza-sóstói hagyomány alapjain – a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése” tárgyú beruházás kivitelezése és próbaüzem lefolytatása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület átalakítása és bővítése, épületbővítés, építmény (gyógyfürdő) építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 28.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, alkalmassági követelmény, verseny tisztasága, közbeszerzés alapelvei, igazolás, esélyegyenlőség, beszámoló, egyenlő bánásmód, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok