Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.650/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 10. 26.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Aszód Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Az aszódi Csengery u. 19. és 20. szám előtti támfal helyreállítása, 20 m hosszban és 5 m magasságban
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: úthelyreállítási munkák
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 11. 10.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.X.1. - 2009.X.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252.§ (1) bekezdés b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 40.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok