Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.795/11/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (képviseli: dr. Bodnár Imre ügyvéd, Bodnár Ügyvédi Iroda)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Dombóvár Város Önkormányzata ( képviseli: dr. Kutas Péter ügyvéd, Kutas Ügyvédi Iroda)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Dombóvár város közigazgatási területén a családi házas övezetben, házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtése stb.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szelektív és zöldhulladék gyűjtése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 11. 30.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?: elutasítás (elkésett kérelem)
Tárgyszavak: ügyfél, határidő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 25400/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2006