Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.856/14/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: MOTO ITALIA Kft. (képviseli: dr. Boda László ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Posta Rt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: L3 kategóriájú motorkerékpárok és L1 kategóriájú segédmotor kerékpárok szállítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: motorkerékpárok, segédmotor kerékpárok szállítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 02.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: közbeszerzési műszaki leírás, műszaki és technikai feltételek
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 25891/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2006