Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 854/12/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Laskawy Ferenc ( képviseli: dr. Forgács József ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: A hivatásos állomány új egyenruházata kiegészítői és kellékanyagainak beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: egyenruházat kiegészítői és kellékanyagainak beszerzése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, műszaki és szakmai alkalmasság, igazolás, eljárás nyertese
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 25892/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2006