Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.815/14/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Kocsola Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: A virtualitás valós termékei (IKT alapú iskola felújítás Kocsolán)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: iskola felújítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 04.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak: jogorvoslati kérelem előterjesztése, hivatalbóli kezdeményezés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 1957. évi IV. törvény (Áe.) 18.§ , 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 222.§ , 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 223.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
KÉ-iktatószám: 25894/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2006