Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.841/17/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Kohéziós Alap Irányító Hatósága, CIVIS Konzorcium (vezetője: AGROINVEST Rt., tagjai: ISTER Mérnökiroda Kft., Nyír-Hidrofil Kft., UTIBER Kft., képviseli: Dr. Villányi Ágoston ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 10. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: megbízási szerződés a Debrecen és környéke csatornázása és szennyvízkezelése projekttel kapcsolatos ellenőrző mérnöki munkák ellátására
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: műszaki ellenőr
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 11. 29.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, hivatalbóli kezdeményezés, bírság, határidő, szakértelem
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ , 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet , 14/2004. TNM–GKM–FMM– FVM–PM együttes rendelet , 360/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 25893/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 2/2006