Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.897/6/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Agrár Európa Kft. (képviseli: dr. Kővári Sándor ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 07.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljár: Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Ügyosztálya (képviseli: dr. Molnár Judit ügyvédi Iroda, dr. Molnár Judit ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 07.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben elutasítás (elkésett kérelem)
Tárgyszavak: hiánypótlás, ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, határidő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 0566/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 8/2006