Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 643/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Báév Építőipari Zrt., Dr. Gyebnár – Dr. Domoki Ügyvédi Iroda, dr. Gyebnár László ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 10. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Békés Megyei Önkormányzat, Darázs és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Bakondi György ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Pándy Kálmán Megyei Kórház Patológiai Osztály épületének kivitelezése gépészeti tartalommal és beépített orvos-technológiával
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: kivitelezés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 11. 24.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, formai követelmény, érvénytelen ajánlat, műszaki és szakmai alkalmasság, érvényes ajánlat, ajánlatok elbírálása, verseny tisztasága, közbeszerzés alapelvei, igazolás, esélyegyenlőség, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.525/2009.

Csatolt dokumentumok