Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D. 644/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: I.r. Debreceni Vízmű Zrt., képviseli: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, dr. Kiss Judit Katalin ügyvéd II.r. Nyírségvíz Zrt., képviseli: Prekub Ügyvédi Iroda, Dr. Prekub János ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 10. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Hajdúhadház Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre és hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Hajdúhadház és Téglás Város önkormányzati tulajdonú viziközműveinek (ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító telep) bérüzemeltetése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szennyvízcsatorna-hálózat
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 12. 07.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: értékelési részszempont, ajánlati felhívás, értékelési szempont, esélyegyenlőség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (2) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma: Egyesítés: D. 641/2009.

Csatolt dokumentumok