Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.855/16/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Canor-International Beruházó, Tervező és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (lebonyolítóként eljárt: K&Z Horizontal Kft.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Megbízási szerződés a Kecskemét város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programjához kapcsolódó Mérnök/műszaki felügyelet ellátására
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: műszaki ellenőr
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: alvállalkozó, hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, kizáró ok, alvállalkozó (tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt), aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 2 pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 0578/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 8/2006