Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.852/10/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Delta Elektronik Kft. (képviseli: dr. Szántay Ádám ügyvéd, Dr. Szántay Ügyvédi Iroda)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Tápió Menti Területfejlesztési Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás kistérségi internetes tartalomszolgáltató és ügyintézési rendszerének fejlesztése és bevezetése stb.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: internet szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VII.23. - 2005.VIII.3.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, érvénytelenné nyilvánít, lehetetlen kötelezettségvállalás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 0580/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 8/2006