Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.532/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ZÁÉV Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Inkubátorház megvalósítása Zalaegerszegen
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: létesítmények tervezése és kivitelezése, épületgépészeti és építési technológiai munkálatok
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 09. 24.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, műszaki és szakmai alkalmasság, verseny tisztasága, ügyfél, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, szakértelem, erőforrás, alkalmasság, verseny nyilvánossága, más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 3/E pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok