Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.930/5/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: TRIÓDA SECURITY Kft. (képviseli: Budai Ügyvédi Iroda, dr. Budai Géza ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Szeged MJVÖ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: személy- és vagyonvédelem
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 02.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: kizáró ok
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 1610/2006.
KÉ-lapszám: 10/2006.