Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.1001/27/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: KJK-KERSZÖV Kft. (képviseli: Homolya Ügyvédi Iroda, dr. Homolya Róbert ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 12. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer használata
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: elektronikus jogszabály-nyilvántartáshoz történő hozzáférés biztosítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 01. 11.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, kizáró ok, bírság, határidő, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 61.§ (1) bekezdés b) pont , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 1987. évi XI. törvény (Jat.) 13.§ , 1987. évi XI. törvény (Jat.) 61.§ (2) bekezdés , 1952. évi III. törvény (Pp.) 228.§ (1) bekezdés , 1996. évi LVII. törvény (Tpt) 6.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 61.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 15.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (5) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 65.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 3.Kf.27.211/2008/7.
KÉ-iktatószám: 4252/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 19/2006

Csatolt dokumentumok