Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.986/10/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Selectrade-Computer Kft. és Kventa Kft. közös ajánlattevők (képviselő: dr. Bajnáczki Éva ügyvéd) kérelmező I., Ericsson Magyarország Kft. (képviselő: Darázs Szabó és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Bakondi György ügyvéd) kérelmező II.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Központi Szerződéskötő és Pénzügyi Egység
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: PHARE 2003/0004-347-03-02. Határrendészeti Tevékenységet Támogató Rendszer (NOCS) országos bevezetése a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának irányítása alá tartozó határőrség részére
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: NOCS országos bevezetése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 01. 09.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, közbeszerzési műszaki leírás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 4443/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 19/2006