Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.989/8/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (képviseli: dr. Molnár Andrea ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 11. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros Önkormányzata (képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: 2005. évi fővárosi díszvilágítás tervezések, építések
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: díszvilágítás tervezése, építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 01. 09.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.XI.1. - 2005.XI.24.
Milyen döntés született?: elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak: értékelési részszempont, ajánlattételi határidő, közbeszerzési műszaki leírás, ajánlattételi felhívás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 75.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés c) pont , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 4444/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 19/2006