Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.859/10/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Victory Uniform Ipari és Kereskedelmi Kft. és Aleksa Istvánné közös ajánlattevő I. r. kérelmező, a Loidl Hímző Kft. (képviseli: dr. Hargitai Emil ügyvéd) II. r. kérelmező
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 10. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: nemzetközi kontingensek személyi állománya alapfelszereléseinek biztosítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: katonai felszerelés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2005. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben elutasítás (elkésett kérelem)
Tárgyszavak: érvénytelen ajánlat, igazolás, határidő, hamis adat
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 3710/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 13/2006