Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.1087/19/2005.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: GEOTORR Mérnöki Szolgáltatások Rt. (képviseli: Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda, dr. Dobrossy István ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 12. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Aba Nagyközség Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: átalányáras vállalkozási szerződés Aba, Kálóz, Soponya és Sárkeresztúr települések szennyvízcsatorna hálózata I–II. ütemének kiviteli tervezésére és építésére
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: szennyvízcsatorna hálózat tervezés és építés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 02. 13.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: értékelés módszere, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, értékelési részszempont, műszaki és szakmai alkalmasság, közbeszerzés tárgya, értékelési szempont, verseny tisztasága, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, anyagi fedezet, határidő, jogos érdek, esélyegyenlőség, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, súlyszám, becsült érték, alszempont
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés e) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (1) bekezdés , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 31. melléklet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma: D.805/7/2005.
KÉ-iktatószám: 6813/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 34/2006