Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.34/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ATROX-MÉRNÖK Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 01. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs program I. ütem projektben a független mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: műszaki ellenőri feladat, mérnöki szolgáltatások
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 03. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.XII.3. - 2009.XII.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem)
Tárgyszavak: értékelés módszere, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen ajánlat, bizonyítási eljárás, ellenszolgáltatás, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, közbeszerzés tárgya, ajánlatok elbírálása, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, kamara, iratbetekintés, határidő, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, tartalmi követelmény, tudomásra jutás, becsült érték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés c) pont , 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok