Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.393/22/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ALterra Építőipari Kft., képviseli: dr. Németh K. László ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2005. 06. 16.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zalabér Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: NYugat-Balaton és Zala-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer programon belül hulladékkezelő központ létrehozása, ennek részeként hulladéklerakó, hulladékkezelő létesítményeik... építése és üzembe helyezése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: hulladékkezelő központ építés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 07. 21.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben elutasítás (elkésett kérelem)
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, támogatási szerződés, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, üzleti titok
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés a) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 23656/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 126/2006