Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.575/9/2006.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: ELEKTA GmbH Hamburg, képviseli: Hargitai Ügyvédi Iroda, dr, Hargitai László ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 08. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Veszprém Megyei Önkormányzat, lebonyolító: FŐBER Rt., képviseli: dr. Juhász Erzsébet ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet területén épülő onkoradiológiai centrum működéséhez szükséges orvostechnológiai eszközök (sugárterápiás és sugárfizikai eszközök) beszerzése, telepítése, beüzemelése, javítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: orvostechnikai berendezések szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 09. 20.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak: konzultáció, ajánlati felhívás, verseny tisztasága, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, hivatalbóli kezdeményezés, esélyegyenlőség, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, verseny nyilvánossága
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 23756/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 128/2006