Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.177/15/2006
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Consulting Önkormányzati Tanácsadó Zrt.; képviseli: Erdős és Társai Ügyvédi Iroda; eljár: dr. Erdős Anett ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2006. 03. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; képviseli: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda; eljár: dr. Szterényi Sándor ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Nemzeti LEADER Központ létrehozása és 2007. december 31-ig történő folyamatos üzemeltetése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: üzemeltetés, szolgáltatóközpont fejlesztése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2006. 04. 25.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, részvételi határidő, ügyfél, jogos érdek, esélyegyenlőség, beszámoló, gyorsított eljárás, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (10) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 107.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-iktatószám: 12815/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám: 65/2006

Csatolt dokumentumok