Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.559/2009.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: GeoÉpszer Építőipari Beruházó Kft., képviseli: Dr. Kozma György ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 09. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Abony Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Abonyi egészségház kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: egészségház építése
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 10. 05.
Döntéshozatal fajtája: végzés
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?: jogorvoslati eljárás megszüntetése érdemi vizsgálat nélkül, eljárás megszüntetése (visszavont kérelem)
Tárgyszavak: jogorvoslati kérelem visszavonása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (5) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok