Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.253/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Autó Lábodi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 04. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: gépjárművek beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: gépjárműbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 05. 12.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.I.1. - 2010.II.28.
Milyen döntés született?: részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, előzetes vitarendezés, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, érvényes ajánlat
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/C.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (1) bekezdés h) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen

Csatolt dokumentumok