Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.412/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Tápiómenti Területrendező és Előkészítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 05. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: "ÚT-XI." Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Bp.XI. ker. közút- és járdahálózatának, parkolóinak és sportudvarainak építési és felújítási munkái, valamint gyorskarbantartási munkák, helyreállítások
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: közutak helyreállítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 07. 05.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.III.1. - 2010.III.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: előzetes vitarendezés, közbeszerzési műszaki leírás, értékelési szempont, közbeszerzés alapelvei, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, hamis adat, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 36.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 9/A pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 322.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/C.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen

Csatolt dokumentumok