Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.986/2010
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: RVI Magyarország Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Megbízási szerződés az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. projekt megvalósítása során a kedvezményezett szervezet szakmai támogatása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: projektmenedzsment feladatok
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2011. 01. 20.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?: jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: műszaki és szakmai alkalmasság, alkalmassági követelmény, szakmai gyakorlat
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok