Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.987/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Gomba Kertész Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: gombacsomagoló gép beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: gépbeszerzés
Döntéshozatal időpontja: 2011. 02. 01.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.III.1. - 2010.III.31.
Milyen döntés született?: jogsértés hiánya
Tárgyszavak: támogatási szerződés, közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22.§ (2) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma: 14.K.30.906/2011/5.

Csatolt dokumentumok